Linki do spolszczeń, programów, gierMoje statystyki

Narzędzia administracyjne

Active Directory Migration Tool 3.2
Active Directory Migration Tool (ADMT) to narzędzie wydane przez Microsoft wspomagające i ułatwiające proces migracji i restrukturyzacji infrastruktury Active Directory. Pozwala migrować użytkowników, grupy i komputery z domen NT 4.0 do AD, między domenami AD w ramach tego samego lasu lub w ramach różnych lasów. Przeprowadza też translację właściwości związanych z bezpieczeństwem tych obiektów. Możliwe jest także migrowanie lokalnych profilów użytkowników.
Waga : 4,13 MB
Architektura procesorowa : 32/64 bitowa
Licencja : Freeware
System operacyjny : Windows
Application Compatibility Toolkit
Microsoft Application Compatibility Toolkit to bezpłatny pakiet narzędzi administracyjnych, służący do sprawdzania zgodności aplikacji z systemami Windows XP z SP2, Windows Server 2003, Windows Vista i Windows 7 przed przeniesieniem na te systemy.
Waga : 12 MB
Architektura procesorowa : 32 bitowa
Licencja : Freeware
System operacyjny : Windows
AppRemover 2.2.15.1
AppRemover to narzędzie służące do całkowitego usuwania z systemu Windows różnego rodzaju oprogramowania zabezpieczającego - antywirusów, zapór ogniowych (firewalli) i antyspyware. Aplikacja nie wymaga instalacji, automatycznie wykrywa zainstalowane na komputerze programy zabezpieczające oraz oferuje 2 tryby ich usuwania. Pierwszy z nich umożliwia przeprowadzenie od początku procesu deinstalacji, drugi natomiast usuwa wszelakie pozostałości (m.in. zbędne pliki, wpisy w rejestrze) w systemie po usuniętym już za pośrednictwem standardowego kreatora instalacji oprogramowaniu.
Waga : 6,14 MB
Architektura procesorowa : 32 bitowa
Licencja : Freeware
System operacyjny : Windows
Attribute Changer 6.20
Attribute Changer to narzędzie o małych rozmiarach, umożliwiające zmianę wszelakiego rodzaju atrybutów plików, folderów, a także dysków w systemie Windows. Aplikacja działa jako rozszerzenie powłoki systemowej i dostępna jest z poziomu menu kontekstowego. Potrafi modyfikować atrybuty, których użytkownik nie zmieni z poziomu środowiska operacyjnego - mowa m.in. o dacie i czasie utworzenia, ostatniej modyfikacji i użycia, ale również kompresji NTFS. Ponadto program może być wykorzystywany do monitorowania zmian plików (dane zapisywane są w specjalnych raportach na dysku) oraz filtrowania danych według ustalonych kryteriów, którymi w tym przypadku są atrybuty.
Waga : 1,3 MB
Architektura procesorowa : 32/64 bitowa
Licencja : Freeware
System operacyjny : Windows
Auslogics Registry Cleaner 2.1.0.0
Auslogics Registry Cleaner to małe, ale skuteczne i szybkie narzędzie, którego zadaniem jest oczyszczanie rejestru Windows ze zbędnych i uszkodzonych wpisów, często powodujących spadek wydajności systemu lub nawet występowanie tzw. ekranów śmierci. Jedną z największych zalet programu jest bez wątpienia ogromna prostota obsługi. Po uruchomieniu automatycznie rozpoczyna się proces szczegółowej analizy rejestru systemowego, następnie wyświetlany jest raport z wykrytymi nieprawidłowościami, aż w końcu możliwe jest usunięcie wszelakich błędów. Co istotne, Auslogics Registry Cleaner oferuje funkcję wyszukiwania w Internecie informacji o każdym z wykrytych i przeznaczonych do usunięcia wpisie, funkcja ta jest bardzo przydatna zwłaszcza dla mniej doświadczonych użytkowników. Aplikacja podczas skanowania uwzględnia takie elementy rejestru jak np. zainstalowane oprogramowanie, ścieżki dostępu, skróty do programów, pliki pomocy, ustawienia zapory sieciowej i znacznie więcej. W razie niepowodzenia z pomocą przychodzi opcja Rescue Center, pozwalająca przywrócić system do stanu przed rozpoczęciem procesu optymalizacji.
Waga : 4,6 MB
Architektura procesorowa : 32 bitowa
Licencja : Freeware
System operacyjny : Windows
AutoRuns 10.07
Bezpłatne narzędzie pozwalające na szczegółowe sprawdzenie jakie programy lub ich komponenty są skonfigurowane do automatycznego uruchamiania się wraz ze startem systemu operacyjnego. Autoruns sprawdza nie tylko łatwo dostępny folder Autostartu ale także poszczególne klucze systemowego Rejestru (Run, RunOnce i inne), gdzie często poukrywane są wpisy nie tylko o samych programach, bibliotekach i usługach ale także o złośliwych komponentach szpiegujących lub reklamowych instalowanych bez naszej wiedzy i trudnych do usunięcia. Poszczególne zbędne lub złośliwe elementy mogą być w prosty sposób usunięte, co przy zachowaniu odpowiedniej ostrożności powinno spowodować szybsze uruchamianie się systemu i jego poprawną pracę.
Waga : 0,6 MB
Architektura procesorowa : 32 bitowa
Licencja : Freeware
System operacyjny : Windows
BitLocker Drive Preparation Tool 1.0
BitLocker Drive Preparation Tool to narzędzie automatyzujące proces przygotowania systemu do pracy z technologią szyfrowania BitLocker. Aplikacja analizuje bieżący układ partycji i w przypadku, gdy nie spełnia on wymagań BitLockera, podejmuje próbę wydzielenia dodatkowej partycji aktywnej (pozostającej w stanie niezaszyfrowanym) i na nią przenosi bootloader.
Waga : 0,9 MB
Architektura procesorowa : 32 bitowa
Licencja : Freeware
System operacyjny : Windows
DameWare Exporter
Program, przeznaczony dla administratorów, służący do zdalnego eksportowania informacji z serwerów opartych o system operacyjny Microsoft Windows NT 4.0, 2000, XP, 2003, Vista, 2008 i 7.
Waga : 6,66 MB
Architektura procesorowa : 32 bitowa
Licencja : Trial
System operacyjny : Windows
DeviceLock 7.1
Zaawansowana aplikacja przeznaczona do autoryzowania dostępu do urządzeń zainstalowanych na lokalnym komputerze dla użytkowników i grup (m.in USB, FireWire, adaptery Wi-Fi i Bluetooth, napędy CD-ROM, stacje dyskietek, smartphony, porty serial, COM, LPT i każde inne urządzenia plug-and-play).
Waga : 179,38 MB
Licencja : Trial
System operacyjny : Windows
Disk2vhd 1.63
Narzędzie służące do tworzenia wirtualnych dysków VHD, wykorzystywanych w oprogramowaniu Virtual PC lub Hyper-V z obrazem fizycznego dysku.
Waga : 811 KB
Architektura procesorowa : 32 bitowa
Licencja : Freeware
System operacyjny : Windows
Internet Information Services (IIS) Resource Kit Tools 6.0
Zestaw narzędzi administracyjno-diagnostycznych dla serwera internetowego IIS6, w skład którego wchodzą m.in. skrypty pozwalające przenieść całą witrynę wraz z uprawnieniami z serwera Apache do IIS, edytor metabazy, skrypty do eksportu certyfikatów, analizator wydajności, czy filtr ISAPI pozwalający na stworzenie autoryzacji dla wybranych witryn.
Waga : 5,85 MB
Architektura procesorowa : 32 bitowa
Licencja : Freeware
System operacyjny : Windows
Log Parser 2.2
Najnowsza wersja znakomitego, konsolowego narzędzia pomagającego w zarządzaniu danymi zgromadzonymi w dziennikach serwera IIS, rejestrze, logach systemowych, katalogu Active Directory, czy systemie plików. Log Parser przeszukuje także pliki zapisane w formacie XML i CSV. Wyniki działania programu mogą zostać zapisane w formie pliku tekstowego bądź wysłane bezpośrednio do serwera baz danych SQL lub serwera SYSLOG.
Architektura procesorowa : 32 bitowa
Licencja : Freeware
System operacyjny : Windows
LogMeIn Free 4.1.1586
Aplikacja, która umożliwia w pełni zdalną kontrolę nad komputerem z systemem Windows lub Mac OS za pośrednictwem Internetu. (Aby pobrać należy założyć konto na stronie producenta)
Waga : 11.3 MB
Architektura procesorowa : 32 bitowa
Licencja : Freeware
System operacyjny : Windows
Microsoft SharePoint Administration Toolkit 2.0
SharePoint Administration Toolkit to narzędzie pomocne w administracji i zarządzaniu usługami Windows SharePoint Services 3.0 oraz Office SharePoint Server 2007. Umożliwia między innymi przeprowadzanie operacji hurtowo na kolekcjach witryn i korektę ustawień alertów po zmianie adresu witryny. W wersji 2.0 dodano nowy składnik - User Profile Replication Engine, który umożliwia replikację profili użytkowników pomiędzy różnymi dostawcami Shared Services Providers. Funkcjonalność ta jest przeznaczona tylko dla pełnej wersji SharePointa. Pozostałe, dostępne także w WSS nowości to możliwość dopasowania instalacji pod kątem składników i lokalizacji folderu dla UPRE, a także znaczne jej uproszczenie - nie ma już potrzeby uruchamiania psconfig czy stsadm tak jak w poprzednich wydaniach.
Waga : 0,96 MB
Architektura procesorowa : 32/64 bitowa
Licencja : Freeware
System operacyjny : Windows
Mini Remote Control 7.5.6.1
Narzędzie do zdalnego administrowania serwerami i/lub komputerami w sieci LAN lub WAN.
Waga : 34,49 MB
Architektura procesorowa : 32/64 bitowa
Licencja : Trial
System operacyjny : Windows
NetTerm 5.4.2.6
Program, który może pracować jako klient protokołu telnet lub terminal sieciowy emulujący wszystkie podstawowe typy terminali.
Waga : 2,63 MB
Architektura procesorowa : 32/64 bitowa
Licencja : Trial
System operacyjny : Windows
NT Utilities 7.5.6.1
Rozbudowany program umożliwiający zdalne i centralne zarządzanie serwerami i stacjami roboczymi pracującymi pod kontrolą systemów operacyjnych Microsoft Windows z rodziny NT 4.0, 2000 XP, 2003, Vista, 2008 i 7.
Waga : 49,93 MB
Architektura procesorowa : 32 bitowa
Licencja : Trial
System operacyjny : Windows
PowerGUI 2.4.0.1659
PowerGUI to graficzna nakładka na PowerShella wspomagająca posługiwanie się wierszem poleceń oraz tworzenie skryptów. Pozwala zarządzać systemem z poziomu konsoli graficznej z dodatkową zakładką, dzięki której można podejrzeć kod w języku PowerShell odpowiedzialny za wykonanie danego zadania. To idealne narzędzie do nauki PowerShella. PowerGUI zapewnia także interfejs dla wtyczek tworzonych przez społeczność, które rozszerzają możliwości konsoli graficznej o mechanizmy zarządzania dodatkowymi aplikacjami czy elementami systemu nieuwzględnionymi przez twórców samego PowerGUI.
Waga : 12,47 MB
Architektura procesorowa : 32 bitowa
Licencja : Freeware
System operacyjny : Windows
PuTTY
Program będący implementacją klienta usług Telnet, SSH i Rlogin, działający pod systemami operacyjnymi Microsoft Windows oraz Unix/Linux.
Waga : 0,43 MB
Architektura procesorowa : 32 bitowa
Licencja : Freeware
System operacyjny : Windows/Linux
Radmin
Narzędzie do zdalnego zarządzania i dostępu do zasobów innych komputerów.
Waga : 10,40 MB
Architektura procesorowa : 32 bitowa
Licencja : Trial
System operacyjny : Windows
RDCMan
Narzędzie wspomagające pracę administratora, który jednocześnie pracuje z kilkoma lub kilkunastoma sesjami Remote Desktop.
Waga : 789 KB
Architektura procesorowa : 32 bitowa
Licencja : Freeware
System operacyjny : Windows
RealVNC 4.1.3 Free Edition
Program umożliwiający zdalną pracę na innym komputerze podłączonym do sieci.
Waga : 710 KB
Architektura procesorowa : 32 bitowa
Licencja : Freeware
System operacyjny : Windows
SecureCRT 6.7.1
Program do bezpiecznego zdalnego dostępu do systemów opartych o Unix lub Linux, transferu plików i tunelowania danych. Typy emulowanych terminali: VT100, VT102, VT220, ANSI, SCO ANSI, Wyse 50/60, Xterm i Linux.
Waga : 15 MB
Architektura procesorowa : 32/64 bitowa
Licencja : Trial
System operacyjny : Windows/Linux/MacOS X
Sysinternals Suite
Pakiet w skład którego wchodzą wszystkie narzędzia i pliki pomocy przygotowane przez Windows Sysinternals. W zestawie znajdują się m. in. programy przeznaczone do zarządzania oraz monitorowania plików/dysków twardych, narzędzia analizujące połączenia sieciowe, procesy uruchomione w systemie, usuwające rootkity i spyware.
Waga : 12,6 MB
Architektura procesorowa : 32 bitowa
Licencja : Freeware
System operacyjny : Windows
Sysinternals Suite Build 2011-05.18
Sysinternals Suite to pakiet, w skład którego wchodzą wszystkie narzędzia i pliki pomocy przygotowane przez Windows Sysinternals. W zestawie znajdują się m. in. programy przeznaczone do zarządzania oraz monitorowania plików i dysków twardych, narzędzia analizujące połączenia sieciowe, procesy uruchomione w systemie, usuwające rootkity i spyware i znacznie więcej. Sysinternals Suite składa się aktualnie z ponad 60 narzędzi dedykowanych głównie administratorom.
Waga : 12,7 MB
Architektura procesorowa : 32 bitowa
Licencja : Freeware
System operacyjny : Windows
TeamViewer 6.0.10722
Narzędzie przeznaczone do zdalnego kontrolowania systemu poprzez Internet bez konieczności instalacji serwera/klienta na dysku twardym komputera. (Bezpłatna, z wyłączeniem zastosowań komercyjnych)
Waga : 3,95 MB
Architektura procesorowa : 32 bitowa
Licencja : Freeware
System operacyjny : Windows/Linux/MacOS X
TightVNC 2.0.3
Narzędzie do zdalnego administrowania komputerem, stworzone na bazie programu VNC. Program pozwala na przechwytywanie pulpitu i zdalną pracę na innym komputerze podłączonym do sieci.
Waga : 661 KB
Architektura procesorowa : 32/64 bitowa
Licencja : Freeware
System operacyjny : Windows
UltraVNC
Narzędzie do zdalnej pracy na innym komputerze podłączonym do sieci lokalnej lub Internetu. Program pozwala wyświetlać obraz ekranu oraz korzystać z myszki i klawiatury drugiego komputera.
Waga : 2,19 MB
Architektura procesorowa : 32/64 bitowa
Licencja : Freeware
System operacyjny : Windows
VisualRoute 2010 14.0j
VisualRoute pozwala prześledzić drogę jaką przebywają dane z dowolnego miejsca w Internecie do naszego komputera.
Waga : 4,42 MB
Architektura procesorowa : 32 bitowa
Licencja : Trial
System operacyjny : Windows
VisualRoute 2010 Lite Edition 14.0j
Darmowa wersja programu przeznaczonego do śledzenia drogi jaką przebywają dane z dowolnego miejsca w Internecie do naszego komputera. (Bezpłatna, z wyłączeniem zastosowań komercyjnych)
Waga : 4,42 MB
Architektura procesorowa : 32 bitowa
Licencja : Freeware
System operacyjny : Windows
Windows PowerShell 2.0
Microsoft Windows PowerShell to zaawansowany interpreter poleceń, który pozwala kontrolować i zarządzać środowiskiem Windows oraz wieloma aplikacjami serwerowymi Microsoftu w sposób preferowany nie tylko przez sympatyków Linuksa, ale i sporą część administratorów i zaawansowanych użytkowników Windows - z poziomu oferującego duże możliwości, zintegrowanego ze szkieletem .NET, elastycznego wiersza poleceń pozwalającego tworzyć także skomplikowane skrypty i aplikacje.
Waga : 5,9 MB
Architektura procesorowa : 32 bitowa
Licencja : Freeware
System operacyjny : Windows
WinSCP 4.3.3
Program do bezpiecznego przesyłania plików poprzez protokół SSH (SCP/SFTP) i FTP. Transmisja jest szyfrowana, do dyspozycji dostępne są protokoły kryptograficzne AES, Blowfish, 3DES i DES.
Waga : 2,59 MB
Architektura procesorowa : 32 bitowa
Licencja : Freeware
System operacyjny : Windows
Xshell 4.0
Xshell to klient protokołów SSH , Telnet, Rlogin oraz transmisji szeregowej. Poza możliwością podłączania się do innych maszyn Xshell posiada również konsolę lokalną, która jest bardzo podobna w działaniu do wiersza poleceń systemu Windows.
Waga : 24.04 MB
Architektura procesorowa : 32 bitowa
Licencja : Trial
System operacyjny : Windows