Linki do spolszczeń, programów, gierMoje statystyki
MySQL
MySQL jest jeden z najpopularniejszych darmowych serwerów baz danych.
Waga : 20-150MB
Architektura procesorowa : 32/64 bitowa
Licencja : Freeware
System operacyjny : Windows/Linux
PostgreSQL
PostreSQL jest to bardziej zaaawansowany system/serwer zarządzający bazą danych.
Waga : ~50MB
Architektura procesorowa : 32/64 bitowa
Licencja : Freeware
System operacyjny : Windows/Linux/MacOS X
SQLite
SQLite jest to prosty system zarządzania bazą danych. Różnicą między SQLite a innymi bazami danych jest przechowywanie danych w pojedyńczym pliku.
Waga : 1MB
Architektura procesorowa : 32 bitowa
Licencja : Freeware
System operacyjny : Windows/Linux