Linki do spolszczeń, programów, gierMoje statystyki

Office 2000

Aktualizacja Office 2000 SP-3
Aktualizacja Office 2000 SP-3 dla pakietu Office2000SR-1 z dodatkiem MultiLanguagePack .
Waga : 40MB Free
Architektura procesorowa : 32 bitowa
System operacyjny : Windows
Aktualizacja zabezpieczeń
Aktualizacja zabezpieczeń programu Excel 2000.
Waga : 1.2MB Free
Architektura procesorowa : 32 bitowa
System operacyjny : Windows
Dodatek do Service Pack 3
Dodatek do Service Pack 3 dla rozszerzeń serwera pakietu Office 2000.
Waga : 152KB Free
Architektura procesorowa : 32 bitowa
System operacyjny : Windows
Excel 2000 (KB873372)
Luka ta istnieje z powodu problemu związanego ze sposobem, w jaki program Excel interpretuje dane z arkusza kalkulacyjnego, którego pewne właściwości zostały złośliwie zmodyfikowane. W przypadku sukcesu, atakujący mógłby utworzyć złośliwy arkusz, który mógłby spowodować automatyczne uruchomienie kodu wybranego przez atakującego w czasie otwierania złośliwie zmodyfikowanego arkusza kalkulacyjnego.
Waga : 3.7MB Free
Architektura procesorowa : 32 bitowa
System operacyjny : Windows
Excel 2000: KB830349
Poprawka zabezpieczeń programu Excel 2000: KB830349.
Waga : 1.1MB Free
Architektura procesorowa : 32 bitowa
System operacyjny : Windows
Konwerter WordPerfect 5.x
Aktualizacja zabezpieczeń dla pakietu Office 2000: konwerter WordPerfect 5.x
Waga : 234KB Free
Architektura procesorowa : 32 bitowa
System operacyjny : Windows
MicrosoftProject 2000 KB822478
Poprawka zabezpieczeń programu Microsoft Project 2000: KB822478. Zapewnia ona najwyższy poziom stabilności i zabezpieczeń programu Microsoft Project 2000. Dzięki tej aktualizacji można zapobiec uruchamianiu nieautoryzowanego kodu za pośrednictwem specjalnie opracowanych dokumentów programu Microsoft Project, zawierających destrukcyjne projekty języka Visual Basic for Applications (VBA)
Waga : 1.4MB Free
Architektura procesorowa : 32 bitowa
System operacyjny : Windows
Office 2000: KB822035
Poprawka zabezpieczeń pakietu Office 2000: KB822035 zapewnia najwyższy poziom stabilności i zabezpieczeń pakietu Microsoft Office 2000. Dzięki tej aktualizacji można zapobiec uruchamianiu nieautoryzowanego kodu za pośrednictwem specjalnie opracowanych dokumentów pakietu Office, zawierających szkodliwe projekty Visual Basic for Applications (VBA).
Waga : 638KB Free
Architektura procesorowa : 32 bitowa
System operacyjny : Windows
Poprawka do Access 2000 EN

Waga : 612KB Free EN
Architektura procesorowa : 32 bitowa
System operacyjny : Windows
Poprawka do Exel 2000
W niektórych przypadkach pliki programu Excel można zmodyfikować tak, że makra zawierające polecenia języka XLM są uruchamiane bez wyświetlania ostrzeżeń. Ta aktualizacja usuwa tę lukę w zabezpieczeniach, powodując zablokowanie makra lub wyświetlenie ostrzeżenia.
Waga : 1.1MB Free
Architektura procesorowa : 32 bitowa
System operacyjny : Windows
Poprawka do Microsoft Project
Aktualizacja programu Microsoft Project Central 2000 SR-1 zawiera najnowsze aktualizacje programu Microsoft Project Central.
Waga : 5MB Free
Architektura procesorowa : 32 bitowa
System operacyjny : Windows
Poprawka zabezpieczeń
Poprawka zabezpieczeń pakietu Office 2000.
Waga : 639KB Free
Architektura procesorowa : 32 bitowa
System operacyjny : Windows
Service Pack III
Najnowsza wersja dodatku Service Pack 3 dla pakietu Office 2000. Aktualizacja zawiera szereg poprawek stabilności oraz zapewnia najwyższą możliwą wydajność działania aplikacji.
Waga : 11.5MB Free
Architektura procesorowa : 32 bitowa
Licencja : Freeware
System operacyjny : Windows
Word 2000 (KB895333)
W programie Microsoft Word 2000 występuje luka w zabezpieczeniach, która umożliwia wykonanie wybranego kodu podczas otwierania dokumentu, który został złośliwie zmodyfikowany. Niniejsza aktualizacja usuwa tę lukę, dzięki czemu dokumenty programu Word 2000 są prawidłowo obsługiwane.
Waga : 1.2MB Free
Architektura procesorowa : 32 bitowa
System operacyjny : Windows
Word 2000: KB824936
Poprawka zabezpieczeń programu Word 2000: KB824936. Zapewnia ona najwyższy poziom stabilności i zabezpieczeń programu Microsoft Word 2000. Może się zdarzyć, że plik programu Word zostanie zmodyfikowany tak, że będzie umożliwiać uruchomienie makra bez ostrzeżenia. Aktualizacja ta usuwa ten błąd, zapewniając blokadę makr i wyświetlanie odpowiednich ostrzeżeń.
Waga : 986KB Free
Architektura procesorowa : 32 bitowa
System operacyjny : Windows
Word 2000: KB830347
Ta aktualizacja eliminuje lukę w zabezpieczeniach podczas otwierania dokumentu zawierającego pewne wartości danych (nazwy makr w dokumencie) w programie Microsoft Word. Ta luka umożliwia uruchomienie dowolnego kodu podczas próby otwarcia przez program Word dokumentu zawierającego specjalnie przygotowane wartości.
Waga : 992KB Free
Architektura procesorowa : 32 bitowa
System operacyjny : Windows
WordPerfect 5.x Converter
Poprawka zabezpieczeń programu Office 2000 WordPerfect 5.x Converter.
Waga : 287KB Free
Architektura procesorowa : 32 bitowa
System operacyjny : Windows