Linki do spolszczeń, programów, gierMoje statystyki

Office 97

Aktualizacja zabezpieczeń makr
Podczas otwierania w programie Excel 97 arkuszy makr XLM, zapisanych jako pliki tekstowe, może nie pojawić się ostrzeżenie przed makrami. Ta poprawka zabezpieczeń aktualizuje program Excel 97, powodując wyświetlanie ostrzeżenia przed makrami i chroniąc użytkowników przed potencjalną utratą danych.
Waga : 2.8MB Free
Architektura procesorowa : 32 bitowa
System operacyjny : Windows
Czcionki dla Microsoft Publisher
Te aktualizacje produktów dla systemu operacyjnego Windows zainstalują podstawowe czcionki systemowe zaktualizowane symbolem euro. Pakiet zwiększa liczbę czcionek obsługujących symbol euro dla programu Microsoft Publisher 98 i aktualizuje dodatkowe czcionki programu Publisher symbolem euro.
Waga : 2.5MB Free
Architektura procesorowa : 32 bitowa
System operacyjny : Windows
Excel 97: KB830356
W niektórych przypadkach pliki programu Excel można zmodyfikować tak, że makra zawierające polecenia języka XLM (Excel 4.0 Macro Language) są uruchamiane bez wyświetlania ostrzeżeń. Ta aktualizacja usuwa tę lukę w zabezpieczeniach, powodując zablokowanie makra lub wyświetlenie ostrzeżenia.
Waga : 2.7MB Free
Architektura procesorowa : 32 bitowa
System operacyjny : Windows
Excel 97: REGISTER.ID
Aktualizacja zabezpieczeń programu Excel REGISTER.ID eliminuje lukę, która może być wykorzystana za pomocą narzędzi arkusza programu Excel do złośliwego wyrządzania szkód, takich jak usuwanie i zastępowanie plików bez działania i potwierdzenia przez użytkownika.
Waga : 2.7MB Free
Architektura procesorowa : 32 bitowa
System operacyjny : Windows
Filtr HTML 2.0
Aktualizacja Kreatora asystenta internetowego dla programu Microsoft® Excel zawiera dwie zaktualizowane funkcje i rozwiązanie problemu, który może wystąpić z Kreatorem asystenta internetowego dołączonym do programu.
Waga : 334KB Free
Architektura procesorowa : 32 bitowa
System operacyjny : Windows
Identyfikator Unikatowy
Poprawka identyfikatora unikatowego pakietu Office zapobiega wstawianiu do dokumentów pakietu Office unikatowego numeru identyfikacyjnego przez aplikacje pakietu Office 97. Ma ona również zastosowanie do samodzielnych wersji programów Word 97, Excel 97 i PowerPoint® 97.
Waga : 89KB Free
Architektura procesorowa : 32 bitowa
System operacyjny : Windows
Importowanie/eksportowanie dat
Podczas używania programu Outlook 97 do importowania/eksportowania plików tekstowych, zawierających daty w formacie roku dwucyfrowego, niektóre lata mogą być traktowane jako należące do niewłaściwego stulecia. Ta poprawka aktualizuje pliki, które są odpowiedzialne za importowanie/eksportowanie dat.
Waga : 367KB Free
Architektura procesorowa : 32 bitowa
System operacyjny : Windows
ODBC pakietu Office 97
Firma Microsoft wydała wcześniej aktualizację zabezpieczeń dla sterowników Jet i ODBC, związaną z podatnością na uszkodzenia sterownika ODBC programu Excel (w języku angielskim) zgłoszoną 27 czerwca 1999. Pierwsza poprawka aktualizowała sterowniki baz danych Jet 3.51 i powiązane sterowniki ODBC, eliminując podatność na uszkodzenia, która mogła być złośliwie wykorzystana, na przykład do usuwania plików lub aktualizowania plików tekstowych na komputerze użytkownika. Ta nowa aktualizacja zawiera poprzednie poprawki oraz dodatkowo aktualizacje sterowników Text I-SAM, Lotus I-SAM i Excel I-SAM. Aktualizacja ta zawiera także poprzednio wydane narzędzie potwierdzania otwarcia dokumentu pakietu Office, monitującego użytkowników pakietu Office, o potwierdzenie podczas otwierania dokumentów pakietu Office (program Word, Excel PowerPoint lub Access) uruchamianych z poziomu przeglądarki Internet Explorer. Ponieważ jest to najnowsza aktualizacja opracowana specjalnie dla użytkowników pakietu Microsoft Office, może być bezpiecznie używana do aktualizowania plików Microsoft Jet 3.51 [4.0] nie wymagając obecności plików pakietu Office.
Waga : 4.6MB Free
Architektura procesorowa : 32 bitowa
System operacyjny : Windows
Outlook 97 załączniki w Email
Przed otwarciem załącznika każdy użytkownik musi się upewnić, jaki jest cel załącznika. Obecnie użytkownicy, którzy mają ustawiony wysoki poziom zabezpieczeń załączników w programie Microsoft Outlook®, będą ostrzegani przed otwarciem załącznika.
Waga : 2.4MB Free
Architektura procesorowa : 32 bitowa
System operacyjny : Windows
Outlook 98 MS98-008
Zaktualizowane wersje poprawek zabezpieczeń dla programów Microsoft® Outlook® 98 i Outlook Express 4.x są teraz dostępne. Pierwotny problem zabezpieczeń, odkryty przez OUSPG, wynika z nieprawidłowej obsługi plików załączników o bardzo długich nazwach w programach Outlook 98 i Outlook Express 4.x.
Waga : 4.7MB Free
Architektura procesorowa : 32 bitowa
System operacyjny : Windows
Outlook uprawnienia języka Java
Aktualizacja zabezpieczeń uprawnień języka Java programu Outlook 98 chroni przed luką w zabezpieczeniach w programie Outlook 98, która pozwala wiadomościom e-mail w formacie HTML na uruchamianie okna przeglądarki internetowej ze zmniejszonym poziomem zabezpieczeń.
Waga : 118KB Free
Architektura procesorowa : 32 bitowa
System operacyjny : Windows
Poprawka archiwizacji Outlooka
Firma Microsoft® odkryła usterkę w funkcji archiwizacji w programie Outlook® 98, która mogła powodować utratę danych. Problem polega na tym, że podczas archiwizacji istnieje mały przedział czasu, w którym dane są przechowywane jedynie w pamięci przed zapisaniem w osobistym pliku archiwizacji (PST).
Waga : 5MB Free
Architektura procesorowa : 32 bitowa
System operacyjny : Windows
Poprawka zabezpieczeń szablonów
Poprawka zabezpieczeń szablonów programu Word 97 uniemożliwia uruchamianie złośliwego kodu w dokumentach bez ostrzeżenia. Word 97 ostrzega przy otwieraniu dokumentu z makrami. Jeżeli dokument nie zawiera makr, a jedynie jest połączony z szablonem, który je zawiera, ostrzeżenie nie jest generowane.
Waga : 98KB Free
Architektura procesorowa : 32 bitowa
System operacyjny : Windows
PowerPoint 97 luka skryptów HTML
Aktualizacja programu PowerPoint 97 dotycząca luki skryptów języka HTML. Eliminuje ona lukę w zabezpieczeniach modelu obiektowego programu PowerPoint 97, która może narazić go na działanie niebezpiecznych skryptów, kiedy użytkownik przegląda stronę sieci Web lub wiadomość e-mail w formacie HTML.
Waga : 119KB Free
Architektura procesorowa : 32 bitowa
System operacyjny : Windows
Service Pack IIb (2b)
Poprawka Office 97 Service Release 2b (SR-2b) jest aktualizacją pakietu Office 97 zawierającą wszystkie korekty produktów, dotyczące problemu roku 2000, a opracowane po wydaniu poprawki Office 97 Service Release 2 (SR-2).
Waga : 22.2MB Free
Architektura procesorowa : 32 bitowa
System operacyjny : Windows
Usunięcie identyfikatora
Narzędzie do usuwania unikatowych identyfikatorów pakietu Microsoft Office 97 powinni zainstalować użytkownicy, którzy chcą usunąć unikatowy numer identyfikacyjny z istniejących dokumentów pakietu Office 97.
Waga : 141KB Free
Architektura procesorowa : 32 bitowa
System operacyjny : Windows
Word 97 MS99-002
Aktualizacja zabezpieczeń programu Word 97 dotycząca luki związanej z makrami. Zapobiega uruchamianiu makr bez ostrzeżenia.
Waga : 3.5MB Free
Architektura procesorowa : 32 bitowa
System operacyjny : Windows
Word 97: KB256904
Poprawka dotycząca roku przestępnego rozwiązuje problem pojawiający się, gdy dokument jest zapisywany w formacie Word 6.0/95, RTF lub jako strona sieci Web. Pola daty, w których wyświetlane są dni tygodnia, mogą być niepoprawne, gdy data wypada w roku przestępnym.
Waga : 3.5MB Free
Architektura procesorowa : 32 bitowa
System operacyjny : Windows
Word 97: KB274249
Aktualizacja zabezpieczeń korespondencji seryjnej programu Word 97 chroni przed skutkami luki w funkcji korespondencji seryjnej programu Word, ulepszając zabezpieczenia w połączeniu między dokumentami korespondencji seryjnej programu Word a bazami danych programu Access.
Waga : 3MB Free
Architektura procesorowa : 32 bitowa
System operacyjny : Windows
Word 97: KB830354
Ta aktualizacja eliminuje lukę w zabezpieczeniach podczas otwierania dokumentu zawierającego pewne wartości danych (nazwy makr w dokumencie) w programie Microsoft Word. Ta luka umożliwia uruchomienie dowolnego kodu podczas próby otwarcia przez program Word dokumentu zawierającego specjalnie przygotowane wartości.
Waga : 3MB Free
Architektura procesorowa : 32 bitowa
System operacyjny : Windows